Helma E.P. Nijssen (1950) voelt zich als levensloopbaan-adviseur sterk betrokken bij de vraag "wat de mens ertoe brengt te doen wat hij doet"
In 1992 richtte zij haar eigen bureau op "NIJSSenPARTNERS" voor mobiliteitsvraagstukken met huidige specialismen in coaching en training voor de ontwikkeling van mens en organisatie.
In haar werk ervaart zij hoe medewerkers in organisaties elkaar stimuleren of ontregelen en welke elementen hierbij een rol spelen. Zij faciliteert hen stagnerende signalen van zowel binnenuit als buitenaf te (h)erkennen en belemmeringen om te zetten tot geïnspireerde keuzes en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. Vanuit (zelf)inzicht en respect.