COACHING op basis van The Human Element ®
een investering in jezelf, je relaties en je werkWanneer ?
Als je voor een nieuwe uitdaging staat / nieuwe taken gaat oppakken
Als je stijl van leidinggeven niet meer aansluit bij nieuwe ontwikkelingen
Als je verandering gaat managen
Als ‘on the job’ nieuwe vaardigheden nodig zijn
Wanneer het niet zo ‘vlotten’ wil en je daar meer zicht op wilt ontwikkelen.

Voor wie ?
Voor iedereen die wil voortbouwen op eigen sterke punten en bereid is aan zwakkere punten te werken om de kwaliteit van zijn of haar relaties en resultaten te verbeteren.
Iedereen die in zichzelf wil (blijven) geloven en onderweg naar het verkennen van nieuwe mogelijkheden een gids zoekt.

Resultaten

Inzicht in de wijze van functioneren zoals dat het beste bij je past en waarbij je kwaliteiten optimaal tot hun recht komen.
Onderkennen van je eigen ambities en drijfveren en definiëren van persoonlijk succes.
Vertrouwen dat de vaardigheden, die daarvoor nodig zijn, binnen je eigen vermogen liggen.
Een sleutel tot blijvende ontwikkeling
Een reeks van ontdekkingen, die het mogelijk maken open te staan voor het beste in jezelf, je relaties en je werk.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het coachen van professionals, leidinggevenden en medewerkers organisaties helpt meer succesvol te worden door de effectiviteit van het talent binnen een organisatie te vergroten. Coaching blijkt op een waarneembare wijze bij te dragen tot het succes van de organisatie door o.a. een plezierig werkklimaat, betere onderlinge relaties, verhoogde productiviteit, vermindering van het ziekteverzuim, grotere klantvriendelijkheid zowel intern als extern.

De wijze van werken
Helder krijgen wat het gewenste resultaat van het coachingstraject is, is de eerste stap. De concreet geformuleerde doelen vormen de basis voor het contract tussen de coach en de coachee.
Over deze doelstellingen vindt in beginsel ook afstemming plaats met de organisatie, deze wordt tussentijds over de voortgang van de proces op de hoogte gehouden en daar waar wenselijk bij het proces ingeschakeld.
Coaching op basis van The Human Element is een intensief persoonlijk ontwikkelingsproces. Het legt de basis voor continue leren en biedt daarmee ondersteuning, bemoediging, versterking en feedback bij het uitproberen van nieuwe benaderingen en het oefenen met nieuw gedrag.

Ter ondersteuning wordt naast het Human Element instrumentarium ook geput uit een breed scala aan vragenlijsten en opdrachten. In de meeste gevallen neemt de coachee op enig moment tijdens het proces deel aan de training EMPOWERMENT.

Duur, plaats en kosten
Trajecten variëren meestal van minimaal 6 tot soms 15 gesprekken. Ook het regelmatig samen “achteroverleunen” en tijd nemen voor reflectie en afstemming op de persoonlijke doelen blijkt in de praktijk zeer lonend. De data worden in onderling overleg gepland. Zal de tussenruimte in het begin vrij kort zijn, naarmate het traject vordert worden de gesprekken verder uit elkaar gepland.

De gesprekken vinden over het algemeen plaats bij de coach. Ook het werken op andere locaties behoort tot de mogelijkheden. De sessies duren gemiddeld anderhalf uur.

Informatie
Helma Nijssen, info@nijssenpartners.nl telefoon 0318 - 413543