TRAINING: THE HUMAN ELEMENT ®
‘ORGANISATIETOEPASSINGEN’
met elkaar de diepte in om gezamelijk hogerop te komen


CUSTOMERS FOR LIFE ®
de klant als uitgangspunt en resultaat
op basis van THE HUMAN ELEMENT filosofie


OPSTELLINGEN

WEERGALOOS JEZELF ZIJN


CUSTOMERS FOR LIFE ®
‘de klant als uitgangspunt en resultaat
op basis van THE HUMAN ELEMENT filosofieWanneer ?
Als je merkt dat je resultaten achterblijven bij je doelstellingen
Als je niet meer tevreden bent met je inspanningen ten opzichte van je resultaat
Als je de werkelijke beweegredenen van je klant beter wilt leren kennen
Als je een resultaat nastreeft voor langdurige samenwerkingsrelaties

Voor wie ?
Voor iedereen die zijn commerciële kwaliteiten wil verbeteren en bereid is zichzelf ter discussie te stellen in het contact met klanten.

Resultaten
De training is erop gericht inzicht te bieden in je gedrag, vooronderstellingen en houding naar je relaties. Hierdoor word je je zich meer bewust van die aspecten die succes in de weg staan. Na de training zul je beter in staat zijn:
condities te creëren waarin een coöperatieve relatie zich kan ontwikkelen
te ervaren hoe je relaties denken en voelen EN wat hen motiveert bij het nemen van beslissingen
je empatisch luisteren naar klanten beter in praktijk te brengen
verder te bouwen op je meest succesvolle ervaringen
klachten om te buigen naar een win/win situatie
tot een specifieke, persoonlijke verbeterings-strategie te komen en je persoonlijke belemmeringen bij ‘lastige’ klanten te nivelleren.


Onze werkwijze:
Wij werken vanuit verschillende invalshoeken aan persoonlijke praktijkvoorbeelden:
een attitude-inventarisatie van je persoonlijke customer service
het samenstellen van een customer service profiel van de organisatie bij/voor wie je werkt
je huidige manier van vragenstellen en het vergroten van je potentieel tot een diepergaande inventarisatie bij je vraagstelling
het in kaart brengen en ontwikkelen van je innerlijke coachingsvaardigheden
het creëren van ideale omstandigheden om verder te bouwen aan
‘Customers for Life’
het opstellen van een persoonlijk customer service actieplan.

Voorafgaand aan de training bepaal je samen met je trainer je doelstellingen.
Je maakt gebruik van je persoonlijke praktijkvoorbeelden om stapsgewijs aan je doelstellingen te werken.

Duur en kosten
De training duur 3 aaneengesloten dagen (8 dagdelen) en wordt gegeven in een conferentie-centrum in Midden Nederland.
De prijs bedraagt € 1295,00 exclusief 19% BTW

Informatie
Helma Nijssen, info@nijssenpartners.nl telefoon 0318 – 413543.