TRAINING: THE HUMAN ELEMENT ®
‘ORGANISATIETOEPASSINGEN’
met elkaar de diepte in om gezamelijk hogerop te komen


CUSTOMERS FOR LIFE ®
de klant als uitgangspunt en resultaat
op basis van THE HUMAN ELEMENT filosofie


OPSTELLINGEN

WEERGALOOS JEZELF ZIJN


Opstellingen

Ons hele leven kent vele systemen waar een mens onderdeel van uitmaakt.
Een systeem kan je gezin zijn, of de vereniging waar je lid van bent, of de organisatie waarin je werkt. Regels en ongeschreven wetten in dergelijke systemen zijn vaak complex.
Dat merk je vaak pas wanneer er zich persoonlijke of organisatorische problemen voordoen. Deze problemen kennen vaak een systemische oorzaak.

Een familie of organisatie is een systeem van mensen, die hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leven of werken. Binnen een systeem heeft iedereen evenveel recht om erbij te horen en om zijn of haar juiste plek in te nemen.
Belangrijke gebeurtenissen van vroeger die onverwerkt of onbewust zijn, spelen vaak door, waardoor mensen binnen een systeem zich vrij, maar ook gevangen of verstrikt kunnen voelen.

Door het werken met opstellingen (h)erken je de oorsprong van problemen en wordt de dynamiek binnen een systeem zichtbaar en hanteerbaar. Hierdoor ontwikkelt zich vaak ruimte voor acceptatie.
Een eigen plek, een balans tussen geven en nemen en de juiste volgorde respecteren zijn ordeningen die Bert Hellinger, de grondlegger van opstellingen, heeft gevonden.

Informatie
Helma Nijssen, info@nijssenpartners.nl telefoon 0318 – 413543.