wie zijn wij

Wij zijn een adviesbureau voor coaching, training en (loopbaan)advies, met als doel onze cliënten te begeleiden naar resultaat en plezier in hun werk en leven en naar persoonlijke verantwoordelijkheid.

Keuzes maken, jezelf onder ogen willen zien, wérkelijke openheid ook achter de komma zijn bij ons vanzelfsprekend.
Daarnaast beschouwen wij elke cliënt als een doodgewoon en tegelijkertijd bijzonder mens. Bijzonder omdat zijn uniciteit waarachtig is en doodgewoon omdat hij menselijke trekjes kent zoals wij deze ook bij onszelf ervaren.

Kenmerken voor onze benadering zijn:
stel je oordeel uit
neem niemand (ook jezelf) niets kwalijk
neem verantwoording voor je aandeel bij het ontstaan van problemen
(die wij als vanzelfsprekend onderdeel van het leven beschouwen)

Wij kenmerken ons door onze mensgerichte benadering zonder daarbij relationele- en omgevingsfactoren uit het oog te verliezen.

Onze vijf uitgangspunten voor een goede samenwerking met anderen zijn helder:

1. De intentie om je werk met plezier te doen
Een open houding en je bewust zijn van je persoonlijke inbreng om gezamenlijke, relationele successen te boeken
2. Transparant zijn
Je instellen om volledig eerlijk te zijn, zowel bij hetgeen je vertelt als de wijze waarop je luistert en interpreteert
3. Zelf-verantwoordelijkheid
Het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor al je keuzes en hetgeen deze teweeg brengen.
4. Je van jezelf en anderen bewust zijn
Bereid zijn om je steeds opnieuw in jezelf en anderen te verdiepen.
5. Het willen oplossen van problemen
Je bereidheid om onvermijdelijke problemen op te willen lossen en langdurige, waardevolle relaties willen aangaan
.Helma Nijssen (1950)
richtte in1992 haar eigen adviesbureau op voor “ ontwikkeling van mens en organisatie” Zij werkt als coach en trainer in zowel profit- als non-profit organisaties.

“Ik voel me als levensloopbaan-adviseur betrokken bij de vraag ‘wat de mens ertoe brengt te doen wat hij doet’ In mijn werk ervaar ik hoe medewerkers in organisaties zichzelf en elkaar kunnen stimuleren of ontregelen en welke elementen hierbij een rol spelen.
Onder je eigen oppervlakte zoeken naar de elementen die je bewegen, is één van mijn drijfveren. In mijn werk inspireer ik mensen om kritisch te kijken naar wat vanzelfsprekend lijkt. Ik nodig uit om ánders te leren kijken en zélf producent te worden van rijpere oordelen. Ik zie mijzelf als reisleider om ontdekkingen te doen voorbíj je horizon in het besef dat ‘een mens van goud slechts schaamteloos hoeft te blinken …’

Zorgvuldig, uitnodigend en kritisch met een glimlach: dat is de omschrijving die cliënten mij toedichten.
info@nijssenpartners.nl


Eric den Heijer (1963): is eigenaar van een trainings- en adviesbureau en vervult opdrachten voor een diverse groep opdrachtgevers uit zowel de profit- als de non-profit sector. Hij werkt als trainer, facilitator en coach.

"Vanuit mijn eigen bureau werk ik aan het ontwikkelen van leiderschap op alle niveaus in organisaties en in ons persoonlijk leven. Centrale begrippen in mijn manier van werken zijn: pro-activiteit (wat verder gaat dan initiatief nemen, namelijk werkelijk erkennen dat we verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we in ons werk en leven maken. Vanuit dit besef hebben we de vrijheid om te kiezen op basis van principes en persoonlijke waarden, in plaats van op basis van emotie); verantwoordelijkheid nemen; integriteit
(doen wat je zegt, zeggen wat je doet) en het vergroten van reflectief vermogen. Deelnemers omschrijven mijn manier van werken als kort en krachtig, confronterend waar nodig, altijd vanuit een basis van respect."